Dobro došli u Dečiji osmeh
Nikolaja Krasnova 11, Beograd
Kontaktirajte nas+381605707775; +381600777233

Program

SADRŽAJ PROGRAMA

 • U boravku učimo gradivo uz pomoć mentalnih mapa. Uz njihovu upotrebu tokom učenja deca će doći do sopstvene tajne formule za:* bolje pamćenje informacija* bolje praćenje i zapisivanje gradiva na časovima* uštedu vremena i bolju ideaciju* bolju koncentraciju* postizanje izuzetnog uspeha u školi

  Mentalne mape su u ovom kontekstu namenjene školskom učenju ali njihova glavna karakteristika je sposobnost generalizacije, tj. upotreba van školskog konteksta, sa bilo kojom vrstom informacija!!!

  PREPODNEVNI PROGRAM

  * 07.00 – 09.30 okupljanje dece u boravku, organizacija aktivnosti u skladu sa potrebama dece i roditelja, a koje imaju za cilj relaksaciju deteta i pripremu za kasnije kognitivne napore.

  * 09.30 – 11.00 učenje, izrada domaćih zadataka.

  * 11.00 – 12.00 individualni rad, ukoliko postoje nejasnoće u usvajanju školskog gradiva.

  * 11.00 – 13.30 dodatne aktivnosti (kreativne radionice, istraživački rad), ručak i odvođenje dece u školu.

  POSLEPODNEVNI PROGRAM

  * 11.30 – 13.30 preuzimanje dece iz škole, uvodne aktivnosti

  * 13.30 – 14.00 ručak

  * 14.00 – 15.30 učenje, izrada domaćih zadataka.

  * 15.30 – 17.00 individualno učenje, zabavne aktivnosti, kreativne radionice

  * 17.00 – 18-00 rezime celodnevnih aktivnosti,dodatni individualni rad (nastavnik, psiholog)

PROGRAM ZA VREME RASPUSTA

PREUZIMANJE DECE OD RODITELJA OD 07

Deca mogu da borave do 18h

Plan:

 • 07-9,30 vezbe za relaksaciju,radionice
 • 9,30-10,30 obavezno citanje,izbor knjiga prema uzrastu
 • 10,30-13,00 boravak u parku,slobodne aktivnosti,posete muzeja,biblioteka,sportskog sela…
 • 13,30 14,15 rucak
 • 14,30-16h radionice(matematicka,likovna,dramska)
 • 16,00-17,oo radionica sa psihologom jednom nedeljno,ostalim danima izvodjenje ogleda primerenih uzrastu dece.
 • 17-18,00 slobodne aktivnost