Dušanka Bojović

Predavač
E-mail: dusanka.bojovic@yahoo.com

Radno iskustvo

Institucija: Osnovna škola ,,Sveti Sava“, Beograd

Radno mesto: 40 godina nastavnik u razrednoj nastavi

Lične sposobnosti i kompetencije

SOCIJALNE SPOSOBNOSTI I KOMPETENCIJE:

Koordinator ,,Oporavak dece u grčkim porodicama“,Crveni krst Grčke, Crveni krst Srbije, Međunarodni Komitet Crvenog krsta-Ženeva (2002-2011)

KOMPETENCIJE STEČENE KROZ SEMINARE:

1996. Čuvari osmeha
1997. Učionica dobre volje
1998. Aktivno učenje
2001. Nenasilna komunikacija
2003. Jezik, književnost i komunikacija
2003. Matematika,prirodne nauke i tehnologija
2004. La main a la pate –Ruka u testu (međunarodni seminar)
2006. Metodika nastave srpskog jezika i književnosti u razrednoj nastavi
2006. Podrška nastavnicima razredne nastave u primeni nivoa postignuća u nastavi i ocenjvanju u trećem i četvrtom razredu osnovne škole
2008. Podrška unapređivanju obrazovno-vaspitnog rada i osavremenjavanju metodologije rada u osnovnoj školi
2008. Veštine komunikacije u vaspitno-obrazovnim ustanovama
2008. Deficit pažnje i hiperaktivnost decembar
2008. Rad u kombinovanom odeljenju
2008. Upoznaj i pokreni-podrška razvoja društvenosti kod učenika
2008. Unapređivanje nastave matematike u nižim razredima osnovne škole
2008. Nauka u prirodi
2009. Mala škola velikog zdravlja
2009. Unapređivanje nastavne prakse kroz razmenu profesionalnih iskustava
2009. Podrška unapređivanju obrazovno-vaspitnog rada i osavremenjavanju metodologije rada u mlađim razredima osnovne škole
2009. Savremene metode i novi pristupi nastavi matematike u osnovnoj školi
2009. Modul info-komunikacione tehnologije ,,eŠkola“
2009. Modul elektronski dnevnik ,,eŠkola“
2010. Podrška nastavnicima razredne nastave za primenu ključnih znanja u oblasti vrednovanja u nastavi srpskog jezika,matematike i prirode i društva
2010. Mensa NTC sistem učenja-Razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i efikasnog učenja
2011. Škola bez nasilja
2012. Pokret u funkciji neverbalne komunikacije

BIBLIOGRAFIJA:

Bojović, D. (2009) Operativni plan nastavnih jedinica srpskog jezika za prvi razred sa obrazovnim standardima. Beograd: Zavod za udžbenike.
Bojović, D. (2008) Operativni plan nastavnih jedinica srpskog jezika za treći razred sa obrazovnim standardima. Beograd: Zavod za udžbenike.
Bojović, D. (2008) Pripreme za izvođenje nastave srpskog jezika u trećem razredu sa obrazovnim standardima.Beograd: Zavod za udžbenike.
Bogavac, D., Bojović, D. (2005) Priručnik za učitelje uz bukvarki komplet, Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava.
Bogavac, D., Bojović, D. (2007) Priručnik za vaspitače uz komplet za srpski jezik za pripremni program, Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava.
Bogavac, D., Bojović, D. (2007) Priručnik za vaspitače uz komplet za matematiku za pripremni program, Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava.
Bogavac, D., Bojović, D. (2005) Bukvar za prvi razred osnovne škole, Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava.
Bojović, D., Bogavac, D. (2005) Kako rastu slova, radni listovi uz bukvar za prvi razred osnovne škole, Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava.
Bogavac, D., Bojović, D. (2006) Srpski jezik za pripremni program, Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava.
Bojović, D., Bogavac, D. (2006) Srpski jezik, radna sveska za pripremni program, Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava.
Bogavac, D., Bojović, D. (2007) Vesela družina, radna sveska sa didaktičkim materijalom za srpski jezik za prvi razred osnovne škole, Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava.
Bogavac, D., Bojović, D. (2007) Mala jezička slagalica, radna sveska za srpski jezik za prvi razred osnovne škole, Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava.
Bogavac, D., Bojović, D. (2005) Obrazovni softver za srpski jezik u prvom razredu osnovne škole, Beograd:Zavod za izdavanje udžbenika.
Bogavac, D., Bojović, D. (2010) Moja otadžbina Srbija, od 1. do 3. razreda osnovne škole po posebnom programu obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu, Beograd: Zavod za udžbenike.
Bogavac, D., Bojović, D. (2010) Bukvar i abecedar, od 1. do 3. razreda osnovne škole po posebnom programu obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu, Beograd: Zavod za udžbenike
Bogavac, D., Bojović, D. (2010) Čitanka sa pojmovima o jeziku, od 1. do 3. Razreda osnovne škole po posebnom programu obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu, Beograd: Zavod za udžbenike.
Bojović, D., Bogavac, D. (2010) Radna sveska uz bukvar i abecedar, od 1. do 3. razreda osnovne škole po posebnom programu obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu, Beograd: Zavod za udžbenike.
Bojović, D.(2015) Kontrlne vežbe za 1,2,3 i 4.razred iz Srpskog jezika, Beograd: Zavod za udžbenike.

Dodatne informacije
2009. Koautor i realizator programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju: ,,Udžbenik u nastavi početnog čitanja i pisanja“. 34 seminara na teritoriji Republike Srbije
2008. Za udžbenički komplet za nastavu početnog čitanja i pisanja u izdanju ZUNS-a dobila nagradu ,,Stojan Novaković“.